Vi ER
både vores krop & sind

Alle systemer i os arbejder uadskilleligt sammen

Du er en helt unik kvinde. Din krop, dit sind, din biologi, din historie, dine symptomer, dine gener og dine udfordringer er også er helt unikke.

Selvom vi er mange der deler "skæbne" findes der ingen i hele verden der er lige præcis som dig.

Traditionel lægevidenskab tilbyder ofte generel symptombehandling, som kan være både vigtig og nødvendig.

Det kan lindre og gøre livet lettere her og nu, men det der giver langtidholdbare resultater, er en justering af de vaner der skaber problemer for dig.

De vaner der tilsammen udgør din livsstil.

Jeg ser sundhed i et helhedsperspektiv

Jeg tager udgangspunkt i mine uddannelser, viden og erfaring fra den traditionelle lægevidenskab, kombineret med mine viden om functional medicin, fra min uddannelse som hormonterapeut, samt viden om neurologisk baseret træning, fra min Z- health undervisning. Jeg bruger det bedste fra alle verdener, til at identificere de grundlæggende årsager til problemer og ubalancer og fokuserer derfra på at genoprette normale, sunde funktioner.

Målet er harmoni og balance i vores tre helt overordnede styresystemer:

HORMONSYSTEMET


NERVESYSTEMET

IMMUNSYSTEMET

Alle tre systemer er i sig selv komplekst opbygget og har hver især talrige funktioner i kroppen.

Men de er også gensidigt afhængige og påvirker hinanden, i et meget komplekst samspil. 

Når alting virker i en optimal balance, føler vi os vitale, vi har energi og trives.

De kortvarige ubalancer der sker, f.eks under stress eller sygdom, kan ryste os, men vi finder tibage i en fin balance igen.

Derimod kan langvarige ubalancer i bare et af systemerne, over tid og med alderen, skabe generende symptomer og på sigt vil det påvirke alle vores systemer.

Det kan - udover en lang række mere kroniske tilstande/ sygdomme-  føre til forringet livskvalitet. Det kan vi mærke i form af generende symptomer, der forværres med alderen, ikke mindst i forbindelse med overgangsalderen.

Det er ikke vores egen skyld hvis vi bliver hårdt ramt af overgangsalderen, overvægtige eller syge.  

Vi har ikke selv kontrol over hvilke medfødte egenskaber vi har med os, og heller ikke altid  på hvad der rammer os gennem livet.

Men når vi ved hvad det handler om, kan vi styre udenom eller begrænse konsekvenserne. 

Vi kan selv være med til at genskabe harmoni og balance, på den langtidsholdbare måde, for vi har indflydelse på vores adfærd og vaner.

Ved at forbedre vores livsstil tager vi ansvar for vores grundlæggende sundhed og skaber de allerbedste forudsætninger for at tackle livets udfordringer bedst muligt.


Vi tager magten tilbage til os selv.